LOGO.png

על חידושים ובעיות משפטיות

בענף המסעדות

יום רביעי

9/11/22

בין השעות 10:00-12:00

בזום

10:00-10:10

עו"ד, עמית גרוס

דברי פתיחה

אתגרים ודילמות עכשוויות

10:10-10:30

עו"ד, מוטי פיליפ

הדין הפלילי בעולם העבודה

• דגשים חשובים לחקירות של רשויות האכיפה
• איך נמנעים מראש מחשיפה פלילית מיותרת

10:30-10:50

עו"ד, רותם ניסים

בודק שכר מוסמך - מה תפקידו, ולמה הוא נחוץ לכם?

• על תפקידו ופעולותיו
• היתרונות בליווי בודק שכר מוסמך בעסק שלכם

שיטות תשלום לעובדים - ברוח הפסיקה העדכנית

• שיטת תשלום חדשה - פסק דין גרינברג
• תוספת גלובלית - חידודים ועדכונים

10:50-11:10

עו"ד, ליפז אלימלך ורינת תורג'מן

העסקת עובדים פלסטינים ונהלי הרגולציה

• תנאי הסף לקבלת היתר העסקה ישירה והליך הרישום של העובדים
• תנאים ייחודיים להעסקה
• אופן הדיווח על ההעסקה והשכר

11:10-11:30

עו"ד, עמית גרוס ועו"ד, הדס גרוסי

מכת התובענות הייצוגיות

• תביעות ייצוגיות בענייני נגישות לבעלי מוגבלויות
• תביעות ייצוגיות בעניין ספאם
• תביעות ייצוגיות בענייני אפליה מחמת גיל בכניסה למקומות בילוי

11:30-11:50

עו"ד, אלי הירש

הסכמי שכירות מסחריים

• התאמת העולם המשפטי לעולם העסקי
• חשיבות הליווי המשפטי
• המו"מ המשפטי והמסחרי
• עיקרי התנאים המסחריים
• הוצאות נלוות לדמי השכירות ולתפעול המושכר
• •ההיתכנות לקבלת רישיון עסק

11:50-12:00

פאנל סיכום – שאלות ותשובות

הירשמו להרצאה בזום

ההרשמה חינם, אך מותנית ברישום מראש

יום רביעי

9/11/22

בין השעות 10:00-12:00

בזום

Translate »
WhatsApp chat
דילוג לתוכן